.
.
.
.
.
.
อยากจะบอกว่าตอนแรกๆไม่รุ้ว่าเฮย์โจเค้าอายุ 30 ค่ะ
เรานึกว่าแบบ เชร้ด อีเด็กอัจฉริยะ
ปรากฏ
...
มัน 30 แต่สูง 160 พ่องงงงงงงงงงง
ส่วนสูงหลอกลวงฉัน...
.
.
.